728 x 90

Sposoby odwodnienia dachów płaskich

Sposoby odwodnienia dachów płaskich

Od dobrze dobranej metody odwodnienia dachu płaskiego zależy, to jak długo cała konstrukcja wytrzyma i czy będzie ona bezpieczna dla użytkowników danego budynku. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto przeanalizować dostępne możliwości bo dachy płaskie to konstrukcja, która nie uznaje kompromisów. Grawitacyjne odwodnienie dachu płaskiego Grawitacyjne odwodnienie dachu płaskiego nazywane jest inaczej systemem tradycyjnym.

Od dobrze dobranej metody odwodnienia dachu płaskiego zależy, to jak długo cała konstrukcja wytrzyma i czy będzie ona bezpieczna dla użytkowników danego budynku. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto przeanalizować dostępne możliwości bo dachy płaskie to konstrukcja, która nie uznaje kompromisów.

Grawitacyjne odwodnienie dachu płaskiego

Grawitacyjne odwodnienie dachu płaskiego nazywane jest inaczej systemem tradycyjnym. W modelu tym, woda częściowo wypełnia przekrój orurowienia (h/d=maks. 0,7). Jej przepływ jest możliwy głównie przy pomocy wykonanym spadkom oraz pionom. Jeśli instalacja wykonana jest poprawnie, system będzie działał sprawnie. Ważne jest jednak, by przy budowie utrzymać prawidłowe parametry całej konstrukcji. W ten sposób zwiększy się efektywność systemu odwodnienia. Mimo pewnych trudności, to nadal jest to system zdecydowanie łatwiejszy, a przez to wydaje się być mniej zawodny niż jego alternatywna opcja.

Podciśnieniowe odwodnienie dachu płaskiego

W przypadku podciśnieniowego odwodnienia, jak sama nazwa wskazuje, ruch wody jest wymuszony głównie poprzez podciśnienie. Jego wartość powinna być odpowiednio proporcjonalna względem wysokości słupa wody w pionie instalacji. Dodatkowo również powinna być to wartość wyższa od sumy liniowych czy też miejscowych strat ciśnienia. Z tego też względu pion (wysokość znajdująca się miedzy wpustem dachowym oraz miejscem, w którym przechodzi się do swobodnego zwierciadła wody) określa przyjętą wartość danego podciśnienia. Do tego, aby system działał prawidłowo niezbędne jest całkowite wypełnienie rurociągu wodą. Jeśli do tego nie dojdzie, mogą pojawić się problemy lub system nie będzie w ogóle funkcjonował.

Specyfika tej metody sprawia, że najlepiej ją wybrać wówczas, gdy ogólna szerokość odwadnianego dachu płaskiego nie będzie przekraczać (10-krotnie) wysokości danej budowli. Ważne jest również, aby przyjęta wysokość pionu zapewniała możliwość wytworzenia wystarczającego podciśnienia.

Niezależnie od tego, którą metodę się wybierze, należy wykonać ją poprawnie. Ważne jest zatem posiadanie środków finansowych potrzebnych do wykonania projektu, do zakupu wysokiej jakości materiałów, a w końcu na opłacenie profesjonalnej firmy, która podejmie się realizacji zlecenia. Popełniane błędy będą uwidaczniać się w postaci nieszczelności czy wilgoci. To z kolei stanowi realne zagrożenie nie tylko ze względu na możliwość zawalenia się dachu, ale również jest niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego też warto dokładnie przemyśleć każdą z metod i wybrać tę, która jest dopasowana do potrzeb i możliwości.

Karol
ADMINISTRATOR
PROFIL

Posts Carousel